Archiv

Zde najdete archiv starších aktualit.

Stálé brigády aneb má to ještě smysl?


1.etapa- jižní břeh


Zde je k vidění první část projektu s výsadbami dubů letních a dvěma odvodňovanými bažinami. Tato etapa by se měla realizovat na jaře 2014. První troškou do mlýna je plánovaná brigáda v sobotu 1.3.2014.

Možná se může zdát, že několik brigád přímo u rybníka je příliš mnoho. Vzpomeňme si však, jak náročné bylo první sekání a čištění, kdy se vytahovaly klacky a přerostlý plevel a hromady kompostu dosahovaly délky snad 20m. Poslední čištění, i když bylo také náročné, bylo proti tomu prvnímu procházkou růžovým sadem. Podívejte se na starčí fotky a uvidíte sami. Práce zdaleka není hotova, ale ne začátku již nejsme.

Brigáda v sobotu 13.9.2014


I když počasí po deštivém druhém zářijovém týdnu nevypadalo nijak růžově, opět se nás sešlo asi 20 na zářijové brigádě. Za vydatné pomoci strunové sekačky a bandy hrabáčů a nosičů se opět podařilo uklidit jižní břeh kolem našich mladých dubů a keřových výsadeb. Děkujeme všem za pomoc a těšíme se opět na viděnou:)

fotogalerie brigáda 13.9.2014 »

Brigáda v sobotu 17.5.2014


Děkujeme za vydatnou pomoc při jarním úklidu v sobotu 17.5.2014. Opět se udělal pořádný kus práce, jak dokládají i hromady vytahaných větví a býlí. Posekaná tráva a plevel, které zůstaly ležet na břehu rybníka, budou postupně shrabány a odvezeny. Těsíme se na další akce u dubů a děkujeme za Vaši pomoc.

fotogalerie jarní úklid 17.5.2014 »


První duby jsou u rybníka! Velice děkujeme všem brigádníkům a zejména panu Urbanovi za vedení práce a panu Černému za přípravu jam pro duby. Držme našim stromům palce! Na městě probíráme možnost realizace odvodnění obou bažin, neboť i při výkopech jam pro stromy se ukázala velmi vysoko spodní voda. Co nevidět bude také otevřena možnost si zakoupit některý ze stromů. Udržte nám přízeň a ještě jednou děkujeme za účast i podporu.

Brigáda v březnu 2013Na jarní brigádě jsme společnými silami vyčistili nejen prostor pro výsadbu dubů letních, ale i prostor mezi potokem a rybníkem, odkud se nabízí nevšední výhledy na klidnou vodní hladinu. Účast byla nečekaně vysoká. Za všechno hovoří fotografie “před a po”, kdy mezi černobílou “před” a barevnou “po” určitě sami poznáte podstatný rozdíl.

Fotografie bažin v předjaří


V předjaří je nejlépe vidět, kde jsou nejvíce zamokřená místa na cestách. Lokalita u hráze by měla být odvodněna v rámci brigády 1.března, stejně tak vyčistíme propustek u potoka na fotografii. Podívejte se, jak vypadaly bažiny v pátek 14.2.2014.

Schůzka s novinářkou 25.2.2014


V úterý 25.2.2014 jsme navštívili rybník s novinářkou z Českého rozhlasu, paní Havránkovou. Reportáž samozřejmě zveřejníme i zde:)

Schůzka u rybníka 2.2.2014


V neděli 2.2.2014 jsme se sešli v menším počtu u rybníka, abychom si prohlédli porosty v zimě a definitivně stanovili potřebný počet stromů i s ohledem na stav mladých lip vysazených u Teras a následnou údržbu nových výsadeb. Sepsali jsme stručnou technickou zprávu k výsadbám, která bude projednána na Odboru životního prostředí kladenského magistrátu. Dubové stromořadí na jižním břehu rybníka pod Vidoušem by mělo být vysázeno ještě letos na jaře.

Oficiální založení spolku, únor 2014


Spolek Bulhar bude v únoru 2014 založen oficiálně- žádáme ministerstvo o potvrzení založení občanského sdružení.

Jednání zastupitelstva 16.12.2013

Ze zasedání zastupitelstva dne 16.12.2013 přinášíme dobrou zprávu. Zastupitelstvo přijalo usnesení, jehož celý text je v odkazu níže a z něhož vyplývají tyto klíčové body:
1.Město schválilo studii.
2.Po novém roce bude založen spolek Bulhar, s nímž město naváže smluvní vztah.
3.Spolek může navrhovat objekty na pozemcích města.
4.Město převezme dokončené objekty do své údržby.
Nyní tedy nastává další etapa práce na projektu, dořešení technické stránky a prohloubení spolupráce se zaměstnanci města, přičemž budeme městu samozřejmě plnohodnotným partnerem.

upravená verze projektu pro zastupitelstvo 16.12.2013»

plné znění usnesení zastupitelstva z 16.12.2013»

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name