Studie okolí Bulharu


projekt je prozatím k vidění ve formě plakátů z výstavy zde »

výsledky z ankety zde »

prezentace na zastupitelstvu 18.11.2013 zde »

Rybník Bulhar a jeho okolí jsou jedním z nejcennějších
míst, které v Unhošti máme. Tichá hladina i šumění
stromů ve větru zpomalí dech i uspěchaným
obyvatelům města.
Doba se však mění, protože město se rozšiřuje a
postupně obklopuje rybník. Nádherné stromy v okolí
rybníka dožívají a je nutné vysadit stromy nové.
Všechny naše činy však ovlivní následující generace.
Zamysleme se tedy společně na tím, co můžeme
odkázat svým dětem.

Naše iniciativa přináší návrh celkového
řešení okolí rybníka, aby se předešlo ukvapeným
a nepromyšleným krokům a Bulhar si uchoval svůj
přírodní charakter.

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name