Cíle


projekt je prozatím k vidění ve formě plakátů z výstavy zde »

 • promyslet okolí rybníka v návaznosti na město a na
  Stezku
 • navrhnout novou výsadbu odpovídající druhově i
  vzrůstem svému prostředí a jeho významu
 • rozšířit řešení o opravy mokrých míst na cestě kolem
  rybníka a na dolní stezce, rozšířit stezky o stezku
  mezi potokem a rybníkem
 • spravit lavičky v přímém okolí rybníka
 • zvážit umístění altánu/ohniště na hrázi rybníka
  navrhnout přístupy k vodě- mola a mostky
 • zvážit umístění ptačí pozorovatelny a haťového
  chodníku v mokřadu
 • navrhnout etapizaci projektu a zdroje financování
  zajistit následnou údržbu
 • vzbudit zájem občanů Unhoště o tento projekt
 • realizovat části projektu sousedsky a občansky

Comments

No comments so far.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name