Darujte strom!

Pokyny pro dárce »

V případě, že se rozhodnete podpořit aktivity Spolku INICIATIVA BULHAR, z.s., bankovním převodem prosíme o zaslání darované částky na transparentní účet vedený u FIO banky.
Číslo účtu: 2400643725/2010. čtěte dál »

Darovací smlouva fyzické osoby »

Darovací smlouva uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku stáhněte si »

Darovací smlouva firmy »

Darovací smlouva uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku stáhněte si »

Potvrzení přijetí daru v hotovosti »

Potvrzení přijetí daru převodem »
Stanovy spolku »

Jedná se o nepolitický spolek, založený za účelem revitalizace okolí rybníka Bulhar v Unhošti. Činnost spolku má charakter veřejně prospěšnosti.
Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružuje členy na základě jejich společného zájmu »»

Výpis z rejstříku spolků »

Záznam z ustavující schůze »

Tvůrci

Ing. arch. Ivana Kovalčíková, ČKA 2414
*1966, praxe v soukromém architektonickém
ateliéru do r. 1995. Samostatná
projekční a realizační činnost od r. 1998.
V Unhošti žije od roku 1995.

Ing. arch. Klára Zvěrevová
*1972, pracuje jako referent Odboru
územního plánování MěÚ Černošice, kde
vykonává činnost pořizovatele územních
plánů. V Unhošti žije od roku 2005.

Ing. arch. Anna Anděrová
*1985, pracuje na Magistrátu hl. m. Prahy
v Odboru městské zeleně jako specialistka
investic městské zeleně. V Unhošti žije od
roku 2010.

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name