Anketa s výsledky

Anketa probíhala v Unhošti mezi 4. a 11.11.2013. Vyplněný dotazník bylo možné odevzdat na papíře nebo online na těchto stránkách. Celkem se zúčastnilo 175 hlasujících. Počet zúčastněných žen a můžů byl přibližně vyrovnaný. Výrazně převažovaly odtazníky vyplněné na internetu.

Naprosto převažovala střední věková kategorie. Zúčastnění v drtivé většině věděli o kácení, více než polovina z nich ale nezná oficiální studii města a co by se podle ní mělo sázet na místo starých kácených topolů.

Co se týče pohybu psů, nepřevládal mezi zúčastněnými názor pro větší regulaci jejich pohybu kolem rybníka. Tento požadavek jsme vložili do ankety navíc oproti studii, téma se objevilo na závěrečné diskuzi k výstavě.

Nejpodstatnějším úkolem v dotazníku byla bodovací tabulka, ve které bylo úkolem obodovat jednotlivá témata ze studie na stupnici 2-1-0. Dva body přísluší nejdůležitějším tématům a částem, které se mají realizovat neprodleně. Části ohodnocené jedním bodem se mají realizovat postupně, podle finančních možností. Ty prvky, které dostaly nula bodů, se nemají realizovat vůbec.
Z grafu jasně vyplývá, že veřejnost hodnotí jako nejdůležitější prvky obnovu zeleně ve smyslu naší studie, dále laviček a cest, objevil se požadavek na instalaci košů. Jako méně ůležité byly hodnoceny herní prvky pro děti, dřevěná mola a lávky a oprava cesty u Teras.
Veřejnost spíše nechce fitness prvky, altán ani ohniště na hrázi rybníka.

Řada účastníků projevila zájem podpořit iniciativu ať už finančně nebo prací.

Celkově hodnotíme velice pozitivně, že nám veřejnost zanechala množství kontaktů se zájmem o výsledky této ankety. Přirozeně budeme informovat i o dalším dění souvisejícím s projektem Bulhar.

Výsledky ankety jasně svědčí o tom, že existuje silný požadavek na celkovou obnovu vegetace u rybníka, stejně trýznivě je vnímán stav laviček i cest v bažinách. Další prvky jsou vnímány spíše jako nadstavba. Velice negativní ohlas pak sklidila myšlenka altánu a ohniště. Fitness prvky nejsou vnímány jako potřebné.

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name