Projekt přijat zastupitelstvem

Text usnesení přijatého zastupitelstvem na jednání 16.12.2013:

“Skupina občanů Unhoště, reprezentovaná zejména Ing. Arch. Ivanou Kovalčíkovou, Ing. Arch. Klárou Zvěrevovou, Ing. Arch. Annou Anděrovou, představila zastupitelstvu studii Revitalizace rybníku Bulhar (v příloze). Tato skupina zároveň deklaruje záměr založit spolek Bulhar podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014, jehož hlavní náplní a činností bude realizace výše zmíněné akce.

Zastupitelstvo tímto souhlasí s vlastní studií, s její realizací na pozemcích města a s převzetím a následnou údržbou jednotlivých dokončených etap projektu. Tento souhlas obec potvrdí i v případných žádostech o dotace z veřejných zdrojů či darech od soukromých subjektů.

Spolek Bulhar bude zodpovědný zejména za organizaci, projektovou dokumentaci, financování a realizaci projektu. Město se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při tvorbě detailní projektové dokumentace. Město Unhošť nezodpovídá za žádné případné závazky vyplývající z realizace tohoto projektu (např. čerpání dotací).

Komplexní vztah budoucího spolku Bulhar a města Unhoště bude detailně upraven ve smlouvě, kterou mezi sebou obě strany sepíšou bezprostředně po vzniku Spolku Bulhar počátkem roku 2014 a která bude vycházet z tohoto usnesení.”

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name